NOG GEEN ITEMS IN UW WINKELWAGEN

Gratis verzending
Bel voor al uw vragen en advies!  Ma - Vr 9:00-16:00 uur.    +31 (0) 50 5207800

Privacy

1. Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van NNZ. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Deze verklaring is oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

2. Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt om in contact te komen met NNZ, wordt u gevraagd naam- en adresgegevens te verstrekken op de daarvoor bestemde webpagina. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van onze diensten, waaronder het opnemen van contact met u;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

3. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk worden opgeslagen op uw computer. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

4. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van NNZ, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze bezoekers en klanten worden overgedragen.

5. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

[Variant voor niet-EU-landen]

5. Doorgifte naar andere landen

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in andere landen buiten de Verenigde Staten/Canada, waar de regelgeving op het gebied van privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Verenigde Staten/Canada. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Website door een brief te sturen naar: NNZ o.v.v. Privacy, Postbus 104, 9700 AC te Groningen; of door een e-mail te sturen aan website@nnz.nl. Een dergelijk verzoek dient te zijn voorzien van uw naam, adres en zo mogelijk uw e-mailadres. Tevens kunt u uw persoonlijke gegevens laten verwijderen.

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

8. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze website@nnz.nl.

Wij gebruiken cookies. Op deze manier maken we onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker en kunnen we gericht adverteren. Door bezoek ga je hiermee akkoord.