Privacybeleid

Dit is de Privacyverklaring van NNZ. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze verklaring is oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn. Onze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NNZ BV, Aarhusweg 1 in Groningen. NNZ BV is ingeschreven in het Handelsregister onder registratienummer: 02039320. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via ons telefoonnummer 050 520 7800 of via ons e-mailadres info@nnz.nl

Verzamelde persoonsgegevens

Op onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, lichten wij hieronder toe:

Contactformulier: Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u met ons contact opneemt via het contactformulier. In het contactformulier vragen wij alleen naar de persoonsgegevens die echt nodig zijn om uw een dienst aan te kunnen bieden of om uw vraag te kunnen beantwoorden. In het contactformulier vragen wij om de volgende (verplichte)persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Online aankoop: Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u online aankoop te beheren, uw bestelling en/of retourzending te verwerken en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen over de levering van uw items. Ook gebruiken we u persoonsgegevens om uw betalingen te beheren, klachten te behandelen en garantiezaken voor producten te regelen. We verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adres en postcode
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • Kredietinformatie

Persoonlijk account: We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijk account te creëren zodat u o.a. uw accountinstellingen (inclusief marketingvoorkeuren) en bestelgeschiedenis kunt beheren. Ook wordt u voorzien van eenvoudige manieren om bijgewerkte informatie te handhaven zoals contactgegevens en betalingsgegevens. Daarbij geven we u aanbevelingen over maten en voorzien u van relevante productaanbevelingen op basis van uw aankoopgeschiedenis. We verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Versleutelde betaalkaartgegevens
 • Bestelgeschiedenis
 • Leveringsinformatie
 • Betalingsgeschiedenis

Ontvangers van de persoonsgegevens

In veel gevallen kunnen uw persoonsgegevens intern gedeeld worden om u optimaal van dienst te zijn. Ook kiezen wij in een aantal situaties ervoor om werkzaamheden uit te besteden aan derden. Met alle derden partijen hebben wij afspraken gemaakt zodat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt. Als wij derden toegang geven tot uw persoonsgegevens doen wij dat alleen als wij zeker weten dat ze de persoonsgegevens gebruiken voor het juiste doel.

PostNL: Voor het bezorgen van uw bestelling(en) delen wij uw naam, e-mailadres, adres met de PostNL Pakketservice. Deze gegevens zijn nodig om de dienst uit te voeren en om u te laten weten dat uw bestelling onderweg is. Voor meer informatie wat PostNL Pakketservice met uw persoonsgegevens doet, verwijzen wij u naar hun eigen privacyverklaring.

RABO Smart Pay: Voor het verwerken van transacties maken wij gebruik van het betaalplatform van onze partner Rabo Smart Pay. Doordat de Rabobank alle online betalingen afhandelt, bent u zeker van een veilig transactie. Voor meer informatie over wat Rabo Smart Pay met gegevens doet, verwijzen wij u naar hun eigen privacyverklaring.

Duur van de opslag

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NNZ BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten als het verlenen van onze diensten of het geven van persoonlijke informatie.

Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met NNZ BV via de website worden gegevens als voor- en achternaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact, worden uw gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn.

De gegevens worden ook op de website server opgeslagen. Het bewaartermijn op de website is hiervoor 60 dagen.

Persoonlijk account: We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent en u een actief NNZ-webshop account heeft. U heeft het recht om op elk moment uw account te beëindigen. Als u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en wordt u als inactief beschouwd. Nadat uw account is beëindigd, worden uw gegevens verwijderd. Inactieve accounts worden achttien maanden bewaard.

Bestellingen: We bewaren bestelinformatie drie jaren voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Delen van persoonsgegevens met anderen

De informatie die binnenkomt via het contactformulier of het informatieaanvraagformulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van NNZ BV hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

RAM Online Marketing: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van RAM Online Marketing. RAM verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Savvii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. RAM is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van NNZ, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze bezoekers en klanten worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Doorgifte naar andere landen

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in andere landen buiten de Verenigde Staten/Canada, waar de regelgeving op het gebied van privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Verenigde Staten/Canada. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze afdeling website door een brief te sturen naar: NNZ o.v.v. Privacy, Postbus 104, 9700 AC te Groningen. Ook kunt een e-mail sturen aan website@nnz.nl. Een dergelijk verzoek dient te zijn voorzien van uw naam, adres en zo mogelijk uw e-mailadres. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is. Tevens kunt u uw persoonlijke gegevens laten verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring wijzigen. Als we dit doen, zullen wij dit op onze website bekendmaken. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op ins archief. Mocht u deze willen raadplegen dan kunt u ons hierover mailen.

Rechten over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Vragen en feedback

Wij raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring dan kunt u als volgt bereiken:

website@nnz.nl
(0)50 5207800